łaknienie

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

łaknienie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Verlangen;
Hunger;
łaknąć czasownik, aspekt niedokonany;
hungern przenośne, książkowe, oficjalne;
lechzen;
hungrig sein książkowe, oficjalne;
gieren;
dürsten;
łaknąć miłości czasownik, aspekt niedokonany;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich