zaznaczać

Słownik polsko-angielski PWN

zaznaczyć — zaznaczać cz. to mark
zaznaczył, że... he stressed that...

Translatica, kierunek polsko-angielski

zaznaczać czasownik, aspekt niedokonany;
mark techniczny;
stress;
highlight;
point out;
emphasize;
assert przenośne;
remark;
select informatyka;
score;
check off;
flag;
state;
check;
mention;
indicate;
zaznaczać kropką czasownik, aspekt niedokonany; → dot

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „zaznaczać” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich