wzorować się
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wzorować się
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
się
wzorować

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Bez względu na to, czy
wzorowało się
ono na systemie spółek typu „exempt” z roku 1967, prawodawstwo spółek typu „qualifying” zostało przyjęte w roku 1983, po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do...

Regardless of whether it was
modelled
on the 1967 Exempt Company regime, the Qualifying Company legislation was enacted in 1983, after the United Kingdom's accession to the Community.
Bez względu na to, czy
wzorowało się
ono na systemie spółek typu „exempt” z roku 1967, prawodawstwo spółek typu „qualifying” zostało przyjęte w roku 1983, po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do Wspólnoty.

Regardless of whether it was
modelled
on the 1967 Exempt Company regime, the Qualifying Company legislation was enacted in 1983, after the United Kingdom's accession to the Community.

...polityk, strategii i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwiększenie możliwości
wzorowania się
na nich oraz ich rozpowszechniania na osi południe-południe.

...food security policies, strategies and approaches, and strengthening the potential for their
replication
and South-South dissemination.
rozwijanie innowacyjnych polityk, strategii i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwiększenie możliwości
wzorowania się
na nich oraz ich rozpowszechniania na osi południe-południe.

developing innovative food security policies, strategies and approaches, and strengthening the potential for their
replication
and South-South dissemination.

...państwa członkowskie, aby w trakcie tworzenia prawa w obszarach nieuregulowanych na poziomie Unii
wzorowały się
na istniejących przepisach ustawodawstwa Unii w taki sposób, aby zapewnić równe...

With regard to financial services, Member States should be encouraged to draw
inspiration
from existing Union legislation in that area when legislating in areas not regulated at Union level, in such...
W odniesieniu do usług finansowych należy zachęcać państwa członkowskie, aby w trakcie tworzenia prawa w obszarach nieuregulowanych na poziomie Unii
wzorowały się
na istniejących przepisach ustawodawstwa Unii w taki sposób, aby zapewnić równe zasady wszystkim konsumentom i w odniesieniu do wszystkich umów dotyczących usług finansowych.

With regard to financial services, Member States should be encouraged to draw
inspiration
from existing Union legislation in that area when legislating in areas not regulated at Union level, in such a way that a level playing field for all consumers and all contracts relating to financial services
is
ensured.


Słownik języka polskiego
Zobacz „wzorować się” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich