wcielenie

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...związkowemu Burgenland nigdy nie udało się ustalić, jak konsorcjum wyobraża sobie konkretnie
wcielenie
Active Banku, którego wartość została zawyżona.

Also, the Province of Burgenland had never been able to find out how the Consortium intended to integrate Active Bank, the value of which was over-estimated.
Ponadto krajowi związkowemu Burgenland nigdy nie udało się ustalić, jak konsorcjum wyobraża sobie konkretnie
wcielenie
Active Banku, którego wartość została zawyżona.

Also, the Province of Burgenland had never been able to find out how the Consortium intended to integrate Active Bank, the value of which was over-estimated.

Został on przedstawiony w późnej fazie postępowania (dnia 27 lutego 2006 r.) i przewidywał
wcielenie
mającego siedzibę na Ukrainie Active Bank Ltd. Konsorcjum powiązało nawet nabycie Banku Burgenland...

It had not been submitted until late in the process on 27 February 2006 and provided for the integration of Ukraine-based Active Bank Ltd. Indeed, the Consortium made this a condition precedent to...
Został on przedstawiony w późnej fazie postępowania (dnia 27 lutego 2006 r.) i przewidywał
wcielenie
mającego siedzibę na Ukrainie Active Bank Ltd. Konsorcjum powiązało nawet nabycie Banku Burgenland z wniesieniem do niego Active Banku.

It had not been submitted until late in the process on 27 February 2006 and provided for the integration of Ukraine-based Active Bank Ltd. Indeed, the Consortium made this a condition precedent to acquiring BB.

Słownik języka polskiego
Zobacz „wcielenie” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich