uwypuklać się

Translatica, kierunek polsko-angielski

uwypuklać się czasownik, aspekt niedokonany; → bulge
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich