sztywniak

Translatica, kierunek polsko-angielski

sztywniak rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; zobacz też sztywniaczka
stiff ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
stuffed shirt potoczne, nieoficjalne;
sztywniaczka rzeczownik, rodzaj żeński; zobacz też sztywniakstiff ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich