przycisk

Słownik polsko-angielski PWN

przycisk m. (przełącznik) button

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Wymogi, o których mowa w pkt 5.3.2 poniżej maja zastosowanie do uchwytów, dźwigni i
przycisków
sterowniczych oraz do wszystkich innych wystających przedmiotów, które nie zostały wspomniane w pkt 5.1....

The requirements of paragraph 5.3.2 below apply to control handles, levers and
knobs
and to any other protruding objects not referred to in paragraphs 5.1 and 5.2 above.
Wymogi, o których mowa w pkt 5.3.2 poniżej maja zastosowanie do uchwytów, dźwigni i
przycisków
sterowniczych oraz do wszystkich innych wystających przedmiotów, które nie zostały wspomniane w pkt 5.1. i 5.2. powyżej.

The requirements of paragraph 5.3.2 below apply to control handles, levers and
knobs
and to any other protruding objects not referred to in paragraphs 5.1 and 5.2 above.

dźwignie i
przyciski
sterownicze są zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby pod wpływem siły o wartości 37,8 daN, działającej w kierunku poziomym wzdłużnym do przodu, występ, w najbardziej...

control levers and
knobs
shall be so designed and constructed that, under the effect of a forward-acting longitudinal horizontal force of 37.8 daN either the projection in its most unfavourable...
dźwignie i
przyciski
sterownicze są zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby pod wpływem siły o wartości 37,8 daN, działającej w kierunku poziomym wzdłużnym do przodu, występ, w najbardziej niekorzystnym położeniu, wynosił maksymalnie 25 mm licząc od powierzchni tablicy rozdzielczej lub aby te elementy te oderwały się lub zgięły. W dwóch ostatnich przypadkach nie mogą pozostać żadne niebezpieczne występy.

control levers and
knobs
shall be so designed and constructed that, under the effect of a forward-acting longitudinal horizontal force of 37.8 daN either the projection in its most unfavourable position is reduced to not more than 25 mm from the surface of the panel or the said fittings become detached or bent: in the two latter cases no dangerous projections shall remain.

Jeżeli do ustawienia wiązki świateł służy kilka przycisków, to
przycisk
odpowiadający maksymalnemu odchyleniu do dołu musi znajdować się po lewej lub poniżej przycisku(-ów) odpowiadającemu(-ych)...

If several buttons are used to adjust the beam, the
button
which gives the
greatest
downward inclination must be installed to the left or below the button(s) for other dipped-beam positions.
Jeżeli do ustawienia wiązki świateł służy kilka przycisków, to
przycisk
odpowiadający maksymalnemu odchyleniu do dołu musi znajdować się po lewej lub poniżej przycisku(-ów) odpowiadającemu(-ych) pozostałym ustawieniom świateł mijania.

If several buttons are used to adjust the beam, the
button
which gives the
greatest
downward inclination must be installed to the left or below the button(s) for other dipped-beam positions.


Słownik języka polskiego
Zobacz „przycisk” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich