prztyczek

Translatica, kierunek polsko-angielski

prztyczek rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy;
fillip celownik, potoczne, nieoficjalne;
flip potoczne, nieoficjalne;
flick potoczne, nieoficjalne;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich