przeplatać
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przeplatać
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
przeplatać się
przeplatanie sektorów

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Na użytek poz. 1B001.c. technika
przeplatania
obejmuje również dzianie.

For the purposes of 1B001.c. the technique of
interlacing
includes knitting.
Na użytek poz. 1B001.c. technika
przeplatania
obejmuje również dzianie.

For the purposes of 1B001.c. the technique of
interlacing
includes knitting.

Na użytek pozycji 1B001.c technika
przeplatania
obejmuje również dzianie.

For the purposes of 1B001.c. the technique of
interlacing
includes knitting.
Na użytek pozycji 1B001.c technika
przeplatania
obejmuje również dzianie.

For the purposes of 1B001.c. the technique of
interlacing
includes knitting.

Na użytek pozycji 1B001.c technika
przeplatania
obejmuje również dzianie.

For the purposes of 1B001.c, the technique of
interlacing
includes knitting.
Na użytek pozycji 1B001.c technika
przeplatania
obejmuje również dzianie.

For the purposes of 1B001.c, the technique of
interlacing
includes knitting.


Przysłowia

kwie
kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata
≈ April weather, rain and sunshine both together
Słownik języka polskiego
Zobacz „przeplatać” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich