podkreślać

Słownik polsko-angielski PWN

podkreślić — podkreślać cz. to underline (wyraz); to highlight (cechę); to emphasize (znaczenie)

Translatica, kierunek polsko-angielski

podkreślać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też podkreślić
emphasize;
underline informatyka;
underscore informatyka, przenośne, techniczny;
stress;
accent przenośne;
highlight;
point;
insist;
set off;
assert;
punctuate;
pick out;
bring out;
rule off;
enhance;
podkreślać wagę czasownik, aspekt niedokonany; → stress the importance
podkreślić czasownik, aspekt dokonany; zobacz też podkreślać
underline informatyka;
stress;
emphasize;
underscore przenośne;
accent przenośne;
highlight;
set off;
emphasis;
bring out;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „podkreślać” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich