pod przymusem
Słownik polsko-angielski PWN
przymus m. (presja) compulsion; (konieczność) obligation; PRAW constraints
pod przymusem under duress
Translatica, kierunek polsko-angielski
pod przymusem przysłówek;
under duress książkowe, oficjalne;
działać pod przymusem czasownik, aspekt niedokonany; → act under compulsion
ślub pod przymusem rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → shotgun wedding

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „pod przymusem” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich