pewnie

Słownik polsko-angielski PWN

pewnie przysł. (iść, odpowiadać) confidently; (czuć się) safe, confident; (prawdopodobnie) (most) probably
no pewnie! of course!

Translatica, kierunek polsko-angielski

pewnie przysłówek;
surely rzadkie;
probably;
sure;
firmly;
securely;
likely;
certainly;
assuredly;
reliably;
steadily;
safely;
maybe;
soundly;
pewnie wykrzyknienie; → with confidence
czuć się pewnie czasownik, aspekt niedokonany;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „pewnie” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich