nacisk

Słownik polsko-angielski PWN

nacisk m. pressure

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Nacisk
wywierany na ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego był tak duży, iż nie były one rentowne w 2003 r. i podczas OD, jak wyjaśniono poniżej.

The
pressure
on the Community industry's sales prices was such that they were not profitable in 2003 and during the IP, as explained below.
Nacisk
wywierany na ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego był tak duży, iż nie były one rentowne w 2003 r. i podczas OD, jak wyjaśniono poniżej.

The
pressure
on the Community industry's sales prices was such that they were not profitable in 2003 and during the IP, as explained below.

...włącznie z rodzajami o wysokiej przepuszczalności, od przemysłu wspólnotowego, oraz iż stały
nacisk
wywierany na ceny spowodowany przez przywóz po cenach dumpingowych może doprowadzić do zamyka

...including the high permeable types, from the Community industry and that the continuous price
pressure
caused by the dumped imports may lead to plant closures in the Community.
W wyniku dochodzenia okazało się, iż użytkownicy kupowali znaczne ilości swoich produktów, włącznie z rodzajami o wysokiej przepuszczalności, od przemysłu wspólnotowego, oraz iż stały
nacisk
wywierany na ceny spowodowany przez przywóz po cenach dumpingowych może doprowadzić do zamykania zakładów we Wspólnocie.

The investigation revealed that users purchased a significant portion of their products, including the high permeable types, from the Community industry and that the continuous price
pressure
caused by the dumped imports may lead to plant closures in the Community.

...użycia musi być zapewniona, uwzględniając w szczególności ładunki, które mają być podnoszone, oraz
nacisk
wywierany na podstawę lub punkt umocowania konstrukcji.

...during use must be ensured, having regard, in particular, to the loads to be lifted and the
stress
induced at the mounting or fixing point of the structures.
Jeżeli sprzęt roboczy podnoszący ładunki jest zainstalowany na stałe, jego wytrzymałość i stateczność podczas użycia musi być zapewniona, uwzględniając w szczególności ładunki, które mają być podnoszone, oraz
nacisk
wywierany na podstawę lub punkt umocowania konstrukcji.

When work equipment for lifting loads is installed permanently, its strength and stability during use must be ensured, having regard, in particular, to the loads to be lifted and the
stress
induced at the mounting or fixing point of the structures.


Słownik języka polskiego
Zobacz „nacisk” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich