masyw

Słownik polsko-angielski PWN

masyw m. massif
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
masyw
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
masyw kotwiący

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Jedna lub więcej systematycznie zakrzywionych warstw, powierzchni lub linii w
masywie
skalnym.

One or more systematically curved layers, surfaces, or lines in a rock body.
Jedna lub więcej systematycznie zakrzywionych warstw, powierzchni lub linii w
masywie
skalnym.

One or more systematically curved layers, surfaces, or lines in a rock body.

...je często aż do zakończenia pory letniej, a następnie sprzedawano na targach po obu stronach
masywu
, w tym na ważnym targu w Montbrison.

...was often preserved until the summer descent, then sold at the markets on either side of the
mountains
, including the large market of Montbrison.
Przechowywano je często aż do zakończenia pory letniej, a następnie sprzedawano na targach po obu stronach
masywu
, w tym na ważnym targu w Montbrison.

The cheese was often preserved until the summer descent, then sold at the markets on either side of the
mountains
, including the large market of Montbrison.

Dla miodu z drzew iglastych strefa ogranicza się do stoków alzackich
masywu
Wogezów i Jury.

...of honey from silver fir, the perimeter is limited to the Alsatian slopes of the Vosges and Jura
mountain
ranges.
Dla miodu z drzew iglastych strefa ogranicza się do stoków alzackich
masywu
Wogezów i Jury.

In the case of honey from silver fir, the perimeter is limited to the Alsatian slopes of the Vosges and Jura
mountain
ranges.


Słownik języka polskiego
Zobacz „masyw” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich