kopiować

Słownik polsko-angielski PWN

kopiować cz. to copy

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...funkcjonalnie zintegrowanych komponentów, które wykonuje dwie lub więcej podstawowych funkcji
kopiowania
, drukowania, skanowania lub faksowania, w przypadku gdy urządzenie to może być zasilanie

...of functionally integrated components that performs two or more of the core functions of
copying
, printing, scanning, or faxing, where the unit is capable of being powered from a wall outle
„urządzenie wielofunkcyjne” oznacza dostępny na rynku produkt do przetwarzania obrazu, stanowiący fizycznie zintegrowane urządzenie lub połączenie funkcjonalnie zintegrowanych komponentów, które wykonuje dwie lub więcej podstawowych funkcji
kopiowania
, drukowania, skanowania lub faksowania, w przypadku gdy urządzenie to może być zasilanie z gniazdka ściennego albo z łącza teleinformatycznego lub sieciowego, a funkcja kopiowania różni się od kopiowania pojedynczych kartek oferowanego jako funkcja faksów;

‘multifunction device’ means a commercially available imaging product which is a physically integrated device or a combination of functionally integrated components that performs two or more of the core functions of
copying
, printing, scanning, or faxing, where the unit is capable of being powered from a wall outlet or from a data or network connection and the copy functionality is distinct from single sheet convenience copying offered by fax machines;

...funkcjonalnie zintegrowanych komponentów, które wykonują jedną lub więcej z podstawowych funkcji
kopiowania
, drukowania, skanowania lub faksowania.

...of functionally integrated components that performs two or more of the core functions of
copying
, printing, scanning, or faxing.
Urządzenie wielofunkcyjne – dostępny na rynku produkt do przetwarzania obrazu, stanowiący fizycznie zintegrowane urządzenie lub połączenie funkcjonalnie zintegrowanych komponentów, które wykonują jedną lub więcej z podstawowych funkcji
kopiowania
, drukowania, skanowania lub faksowania.

Multifunction device (MFD) — A commercially available imaging product which is a physically integrated device or a combination of functionally integrated components that performs two or more of the core functions of
copying
, printing, scanning, or faxing.

Kilku producentów wspólnotowych twierdziło, że niektórzy producenci eksportujący z ChRL
kopiowali
chronione patentem produkty europejskie, w związku z czym odnosili korzyść w porównaniu z...

Some Community producers alleged that certain exporting producers from the PRC simply
copy
the patented European products and are hence able to generate a cost advantage compared to the producers in...
Kilku producentów wspólnotowych twierdziło, że niektórzy producenci eksportujący z ChRL
kopiowali
chronione patentem produkty europejskie, w związku z czym odnosili korzyść w porównaniu z producentami wspólnotowymi, co odzwierciedlają niższe ceny siodełek przywożonych z ChRL.

Some Community producers alleged that certain exporting producers from the PRC simply
copy
the patented European products and are hence able to generate a cost advantage compared to the producers in the Community which is reflected in the low price of saddles imported from the PRC.


Słownik języka polskiego
Zobacz „kopiować” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich