imitować
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
imitować
czasownik, aspekt niedokonany

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...idiomatycznych i imprezach folklorystycznych – to powody, dla których często podejmowane są próby
imitowania
produktu lub nadużywania jego nazwy.

...demonstrations and everyday idiomatic expressions) explain why this product has often been
imitated
and why its name is subject to counterfeiting.
Unikatowe cechy handlowe tej cebuli, dzięki którym jest ona znana w całym kraju, jak również jej znaczenie historyczne i kulturowe w regionie, które sprawia, że obecna jest ona w praktykach uprawowych, przepisach kulinarnych, popularnych wyrażeniach idiomatycznych i imprezach folklorystycznych – to powody, dla których często podejmowane są próby
imitowania
produktu lub nadużywania jego nazwy.

The unique commercial features of this onion, which ensured its renown nationally, and also, above all, its historical and cultural value in the geographical area in question (still very much present in current cultural practices such as cooking, folkloric demonstrations and everyday idiomatic expressions) explain why this product has often been
imitated
and why its name is subject to counterfeiting.

Z tego powodu należy nakładać testowaną substancję w sposób
imitujący
ekspozycję, na jaką narażany jest człowiek. Zwykle należy stosować 1–5 mg/cm2 w przypadku substancji stałej i do 10 μl/cm2 w...

Therefore, an application that
mimics
human exposure, normally 1-5 mg/cm2 of skin for a solid and up to10 μl/cm2 for liquids, should be used.
Z tego powodu należy nakładać testowaną substancję w sposób
imitujący
ekspozycję, na jaką narażany jest człowiek. Zwykle należy stosować 1–5 mg/cm2 w przypadku substancji stałej i do 10 μl/cm2 w przypadku płynów.

Therefore, an application that
mimics
human exposure, normally 1-5 mg/cm2 of skin for a solid and up to10 μl/cm2 for liquids, should be used.

Jeden z przyrządów
imitujących
, tak zwany ISO/F2 (B), przedstawiony na rys. 2 wspomnianego powyżej pkt 4, używany jest w regulaminie nr 14 do sprawdzania położenia oraz możliwości uzyskania dostępu...

Also one of the
CRF
, the so-called ISO/F2 (B), which is described in figure 2 of the previous mentioned paragraph 4, is used in Regulation No 14 to check the location and the possibility of access to...
Jeden z przyrządów
imitujących
, tak zwany ISO/F2 (B), przedstawiony na rys. 2 wspomnianego powyżej pkt 4, używany jest w regulaminie nr 14 do sprawdzania położenia oraz możliwości uzyskania dostępu do dowolnego układu mocowania ISOFIX.

Also one of the
CRF
, the so-called ISO/F2 (B), which is described in figure 2 of the previous mentioned paragraph 4, is used in Regulation No 14 to check the location and the possibility of access to any Isofix anchorages system.


Słownik języka polskiego
Zobacz „imitować” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich