gadanie

Słownik polsko-angielski PWN

gadać cz. pot. (mówić) to jabber pot.; (rozmawiać) to chat
gadać głupstwa to talk rubbish

Translatica, kierunek polsko-angielski

gadanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
talk potoczne, nieoficjalne;
prattle;
gab;
twaddle;
babble;
chat;
talking potoczne, nieoficjalne;
idle talk;
chatter;
jabber;
jaw;
tattle;
babskie gadanie rzeczownik, rodzaj nijaki; → old wives‘ tale potoczne, nieoficjalne
gadać czasownik, aspekt niedokonany;
talk potoczne, nieoficjalne;
chatter potoczne, nieoficjalne;
jaw potoczne, nieoficjalne;
chat potoczne, nieoficjalne;
prattle ang. amerykańska;
twaddle;
gab potoczne, nieoficjalne;
jabber potoczne, nieoficjalne;
babble;
say;
natter ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
blab ang. amerykańska;
prate ang. amerykańska;
schmooze;
yack potoczne, nieoficjalne;
talk on;
gabble;
rabbit;
twaddle;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich