formuła

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Dokładne znaczenie
formuł
było wyjaśniane w kontekście corocznych negocjacji cenowych między MVM i wytwórcami energii.

The exact meaning of the
formulae
was clarified in the context of the yearly price negotiations between MVM and the power generators.
Dokładne znaczenie
formuł
było wyjaśniane w kontekście corocznych negocjacji cenowych między MVM i wytwórcami energii.

The exact meaning of the
formulae
was clarified in the context of the yearly price negotiations between MVM and the power generators.

...używanych w krajowych bazach danych w celu określenia odpowiednich szeregów (można też określić
formułę
stosującą kody krajowe).

...it possible to refer to the code used in national databases to identify the corresponding series (
formulae
using national reference codes can also be specified).
Ten atrybut umożliwia odwołanie się do identyfikatorów używanych w krajowych bazach danych w celu określenia odpowiednich szeregów (można też określić
formułę
stosującą kody krajowe).

This attribute makes it possible to refer to the code used in national databases to identify the corresponding series (
formulae
using national reference codes can also be specified).

...organu doradczego zarówno wobec Rady, jak i Komisji, i aktywnie przyczynił się do rozwoju otwartej
formuły
koordynacji ustanowionej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie.

...both the Council and the Commission and has contributed actively to the development of the Open
Method
of Coordination, as established in the Lisbon European Council.
Komitet ds. Ochrony Socjalnej utworzony decyzją Rady 2000/436/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. [3] jasno wykazał swoją przydatność, działając w charakterze organu doradczego zarówno wobec Rady, jak i Komisji, i aktywnie przyczynił się do rozwoju otwartej
formuły
koordynacji ustanowionej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie.

The Social Protection Committee set up by Council Decision 2000/436/EC of 29 June 2000 [3] has clearly demonstrated its utility as an advisory body for both the Council and the Commission and has contributed actively to the development of the Open
Method
of Coordination, as established in the Lisbon European Council.


Słownik języka polskiego
Zobacz „formuła” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich