czytać między wierszami
Translatica, kierunek polsko-angielski
czytać między wierszami czasownik, aspekt niedokonany; → read between the lines
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich