baju baju

Translatica, kierunek polsko-angielski

baj rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; → storyteller celownik
baja rzeczownik, rodzaj żeński;
baize;
tale potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
story;
lie;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich