śpiący

Słownik polsko-angielski PWN

śpiący przym. sleepy, drowsy
spać cz. to sleep
iść spać to go to bed
królewna ż. princess
Śpiąca Królewna Sleeping Beauty
chcieć cz. to want
chcę iść do kina I want to go to the cinema
chcę/chciałabym cię o coś prosić I want/I’d like to ask you a favour
chcieć dobrze to mean well
chce mi się spać I feel sleepy
nie chciało mu się he didn’t feel like it
kłaść cz. to put; to lay (podłogę, dach)
kłaść się spać to go to bed
móc cz. (być w stanie)
móc coś zrobić to be able to do sth
jeśli będę mogła, zadzwonię I’ll call you if I can
w nocy nie mogłam spać I couldn’t sleep during the night; (mieć prawo)
„mamo, mogę iść na podwórko?” – „możesz” ‘Mum, can I go outside?’ – ‘yes, you can’; (w prośbach)
możesz mi podać widelec? can you pass me a fork?; (w pytaniach)
kto/co to może być? who/what can that be?; (w propozycjach, życzeniach)
mogłeś mu o tym nie mówić you didn’t have to tell him about it
pora ż. (część dnia, roku) time; (okres) season
do tej pory so far, until now
od tej pory from now on
pora spać! it’s time for bed
w samą porę just in time
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
śpiący
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
spać
czasownik, aspekt niedokonany
spać dobrze

Przysłowia

lich
licho nie śpi
you never know what might happen

Przydatne zwroty

Ein Loch in den Tag schlafen pot.
Spać do południa.
Im Geld schwimmen.
Spać na pieniądzach pot.
Słownik języka polskiego
Zobacz „śpiący” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich