performance
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
sztuka performance
rzeczownik, rodzaj żeński

Słownik angielsko-polski PWN

performance [pəˈfɔːməns Wymowa] rz. wykonanie; wydajność; TEATR przedstawienie; SPORT wyniki
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Performance
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku niemieckim:
E-Performance
ECOG-Performance-status
Słownik języka polskiego
Zobacz „performance” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich