pełny

Słownik polsko-angielski PWN

pełny przym. full
pełny wigoru high-spirited
pełny kubek mleka (a) cupful of milk
etat m. (permanent) job
pełny etat full-time job
pracować na pół etatu to work part-time
pełnia ż. full moon
w pełni completely

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...do wykonywania operacji mechanicznych, w których zmiana temperatury, nawet jeśli jest konieczna,
pełni
tylko rolę pomocniczą.

machinery or plant, designed for mechanical operation, in which a change of temperature, even if necessary, is subsidiary.
maszyn i instalacji przeznaczonych do wykonywania operacji mechanicznych, w których zmiana temperatury, nawet jeśli jest konieczna,
pełni
tylko rolę pomocniczą.

machinery or plant, designed for mechanical operation, in which a change of temperature, even if necessary, is subsidiary.

...do wykonywania operacji mechanicznych, w których zmiana temperatury, nawet jeśli jest konieczna,
pełni
tylko rolę pomocniczą.

machinery or plant, designed for mechanical operation, in which a change of temperature, even if necessary, is subsidiary.
maszyn i instalacji przeznaczonych do wykonywania operacji mechanicznych, w których zmiana temperatury, nawet jeśli jest konieczna,
pełni
tylko rolę pomocniczą.

machinery or plant, designed for mechanical operation, in which a change of temperature, even if necessary, is subsidiary.

...do wykonywania operacji mechanicznych, w których zmiana temperatury, nawet jeśli jest konieczna,
pełni
tylko rolę pomocniczą.

machinery or plant, designed for mechanical operation, in which a change of temperature, even if necessary, is subsidiary.
maszyn i instalacji przeznaczonych do wykonywania operacji mechanicznych, w których zmiana temperatury, nawet jeśli jest konieczna,
pełni
tylko rolę pomocniczą.

machinery or plant, designed for mechanical operation, in which a change of temperature, even if necessary, is subsidiary.


Słownik polsko-niemiecki PWN

pełny voll (czegoś von etw)
z pełnym utrzymaniem mit voller Pension
pełen sprzeczności 〈temperamentu〉 widerspruchs-〈temperament-〉voll
entuzjazm m Enthusiasmus m, Begeisterung f
pełen entuzjazmu voller Begeisterung
galanteria f handl
Galanteriewaren, Kurzwaren pl
przen Galanterie f
pełen galanterii voller Galanterie
gwarancja f
Gewähr, Garantie f
gwarancja trzyletnia 3-Jahres-Garantie f
dać gwarancję 〈udzielić gwarancji〉 na coś eine Garantie für etw geben 〈gewähren〉
udzielamy pełnej gwarancji na... wir übernehmen volle Garantie für...
(kaucja) Sicherheit f
udzielić gwarancji za otrzymaną pożyczkę für ein Darlehen Sicherheit leisten
obiekt m
Objekt n
obiekt przemysłowy Industrieobjekt n
kompletne 〈w pełni zautomatyzowane〉 obiekty przemysłowe komplette 〈vollautomatisierte〉 Industrieobjekte
(przedmiot) Gegenstand m
piwo n Bier n
piwo jasne 〈ciemne〉 helles 〈dunkles〉 Bier
piwo pełne Vollbier n
pot duże piwo 〈piwko〉 proszę! ein Ganzes, bitte!
tankować tanken
(tankować) pełno! do pełna! voll tanken! voll tanken bitte!
utrzymanie n
Erhaltung f
(środki do życia) Lebensunterhalt m
(zaopatrzenie) Verpflegung f
koszty utrzymania Lebenshaltungskosten pl
z pełnym utrzymaniem mit Vollpension
mieć kogoś na utrzymaniu j-m Unterhalt geben
(czegoś w czystości) Sauberhaltung f
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
pełny
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
pełny
przymiotnik
pełen
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy

Słownik polsko-włoski PWN

pełny, pełen adj
pieno, colmo, zeppo (czegoś – di qc)
przen assoluto, illimitato
mieć pełne zaufanie do kogoś avere una fiducia assoluta in qu
pełen zob. → pełny
pełnia f
pieno m
w pełni lata in piena estate
brać w pełni odpowiedzialność za... assumersi la piena responsabilità di...
(księżyca) luna f piena
pełno adv in quantità
pełno ludzi un sacco di gente
mieć pełno roboty avere un sacco di lavoro
nalać do pełna riempire fino all’orlo
zatankować do pełna fare il pieno
etat m posto, ruolo m
zatrudniony na etacie impiegato di ruolo
pracować na pełnym etacie/na pół etatu lavorare a tempo pieno/part-time
praca f
(zawodowa) lavoro m
praca na pełnym etacie lavoro a tempo pieno
praca w niepełnym wymiarze godzin part time part ’tajm m, orario m ridotto
(działalność) lavoro m, faccenda f
prace domowe lavori domestici
(dzieło) opera f
szkol praca domowa compiti m pl
tankować v fare benzina
tankować do pełna fare il pieno
wymiar m dimensione, misura f
pracować w pełnym wymiarze godzin lavorare a tempo pieno
wyżywienie n alimentazione f
mieszkanie z wyżywieniem vitto e alloggio
pokój z pełnym wyżywieniem pensione completa

Słownik polsko-rosyjski PWN

pełny
1 полный
2 (jednolity; wypełniony wewnątrz) сплошной
do pełna дополна;
pełen wdzięku грациозный
pełne (dwie, trzy itp. godziny, pełne dwa, trzy itp. miesiące) полных / целых
pełne dwa lata целых два года
pełne mleko цельное молоко;
pełne morze открытое море
pełnia
1 полнота
2 (kulminacja, szczyt czegoś) разгар
3 (pełnia księżyca) полнолуние
w pełni (całkowicie) полностью
w pełni sił в расцвете сил
w pełni władz umysłowych в полной вменяемости

Przydatne zwroty

Auf vollen a. höchsten Touren laufen pot.
Pracować na pełnych obrotach.

Please could you tell me the prices of your range of electric cookers.
Czy mogę prosić o podanie cen oferowanych przez Państwa kuchenek elektrycznych.

Please could you send me the details of your range of electric cookers.
Czy mogę prosić o przesłanie mi pełnej informacji na temat oferowanych przez Państwa kuchenek elektrycznych.

Słownik języka polskiego
Zobacz „pełny” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich