palenie
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
palenie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
palenie
rzeczownik, rodzaj nijaki
palić
czasownik, aspekt dokonany

Materiały gramatyczne

Smoking is forbidden in here.
Palenie zabronione.

Smoking is prohibited in here.
Obowiązuje zakaz palenia.

Słownik języka polskiego
Zobacz „palenie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich