pal
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
pal
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
palić
czasownik, aspekt niedokonany
palić kadzidło
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
pal
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
pal
czasownik
palić
czasownik, aspekt dokonany
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
pal
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
non-pal

Materiały gramatyczne

Smoking is forbidden in here.
Palenie zabronione.

Smoking is prohibited in here.
Obowiązuje zakaz palenia.

Słownik języka polskiego
Zobacz „pal” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich