pakunek
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
pakunek
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
pakunek smarujący
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
pakunek
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
Pakunek
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
pakunek obecny
Słownik języka polskiego
Zobacz „pakunek” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich