oświadczenie

Słownik polsko-angielski PWN

oświadczenie n. announcement, statement
oświadczenie podatkowe tax return
oświadczyć — oświadczać cz. to announce, to declare
oświadczyć się komuś to propose to sb

Słownik polsko-niemiecki PWN

oświadczenie n
Erklärung f
(wypowiedź) Aussage f
(podatkowe) Steuererklärung f
gołosłowne oświadczenie Lippenbekenntnis n
złożyć oświadczenie eine Erklärung abgeben
deklaracja f
Deklaration f
(oświadczenie) Erklärung f
deklaracja celna Zollerklärung f
deklaracja niepodległości Unabhängigkeitserklärung f
deklaracja podatkowa Steuererklärung f
Deklaracja praw człowieka i obywatela Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte
czcza 〈pusta〉 deklaracja Lippenbekenntnis n
złożyć deklarację 〈oświadczenie〉 eine Deklaration 〈Erklärung〉 abgeben

Słownik polsko-włoski PWN

oświadczenie n dichiarazione f
oświadczyć, oświadczać v dichiarare, affermare (komuś, że... – a qu che...)
oświadczyć/ać się komuś dichiararsi, fare una dichiarazione (d’amore) a qu
dochód m reddito, guadagno m
dochody le entrate f pl
oświadczenie o dochodach dichiarazione dei redditi
przynosić dochód rendere

Słownik polsko-rosyjski PWN

oświadczenie заявление
oświadczyć заявить
oświadczyć się сделать предложение
Słownik języka polskiego
Zobacz „oświadczenie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich