o ile

Słownik polsko-angielski PWN

wiedzieć cz. to know
o ile wiem as far as I know

Translatica, kierunek polsko-angielski

o tyle, o ile spójnik;
inasmuch;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „o ile” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

ile wie viel
ile masz lat? wie alt bist du?
ile to kosztuje? was kostet das?
o ile wiem soviel ich weiß

Słownik polsko-włoski PWN

ile
1. pron, inter quanto
ile płacę? quanto spendo?, quanto pago?
ile to kosztuje? quanto costa?
2. adj, inter quanto, quanta, quanti, quante
ile chcesz makaronu? quanta pasta prendi?
ile masz dzieci? quanti figli hai?
3. pron
o ile wiem per quanto io sappia
o ile to możliwe se (è) possibile
ile..., tyle ... quanto... tanto
ile osób, tyle zdań quante persone tante opinioni
o ile więcej pracy, o tyle więcej pieniędzy quanto più lavoro, tanto più denaro
4. conj
o ile nie purché (+ tryb łączący)
o ile tylko sempre che (+ tryb łączący)
o ile tylko zechcesz, będziemy mogli wyjść sempre che tu lo voglia, potremmo uscire

Słownik polsko-rosyjski PWN

ile сколько
o ile
1 (w tym stopniu, w jakim stopniu) насколько
2 (jeżeli) если

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich