nie ma mowy

Słownik polsko-angielski PWN

mowa ż. speech
JĘZ mowa zależna/niezależna indirect/direct speech
nie ma mowy that’s out of the question

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „nie ma mowy” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

Słownik polsko-włoski PWN

mowa f
linguaggio m, parola f
(przemówienie) discorso m
mowa pogrzebowa orazione f funebre
gram części mowy parti del discorso
nie ma mowy! è fuori discussione!, non se ne parla nemmeno!

Słownik polsko-rosyjski PWN

mowa речь
nie ma mowy, nie może być mowy и речи быть не может
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich