nie lecz

Słownik polsko-angielski PWN

tylko
1 part. only
to tylko dziecko he’s merely a child
tylko pomyśl! just think!
2 spój.
możesz tu zostać, tylko nie hałasuj you can stay (here), only don’t make any noise!
każdy, tylko nie on! anybody but him!
nie tylko ... lecz także i... not only... but also...

Translatica, kierunek polsko-angielski

nie leczyć czasownik, aspekt niedokonany; → non-treat

Słownik polsko-niemiecki PWN

lecz
aber
(w przeczeniu) sondern
nie, ty lecz ja nicht du, sondern ich
nie tylko... lecz także... nicht nur... sondern auch...

Słownik polsko-rosyjski PWN

lecz
1 но
2 (po wyrazach z przeczeniem) а
nie człowiek, lecz Bóg не человек, а Бог
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich