nie a

Słownik polsko-angielski PWN

wcale przysł. (not) at all
wcale a wcale not in the least
wcale nie by no means

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „nie a” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

a, A n a, A n
od A do Z von A bis Zet
(natomiast) ja pracuję, a, A on czyta ich arbeite und er liest
a, A jakże freilich

Słownik polsko-włoski PWN

nic pron indef niente, nulla
nic a nic un bel niente
nic nie zrobił non ha fatto niente
nic z tego nie rozumiem non ci capisco niente
nic się nie stało non è successo niente
to nic takiego non è niente, non è un gran che
ci1
1. adj quelli (odmienia się jak rodzajnik określony)
ci ludzie quella gente
ci kuzyni quei cugini
2. pron quelli, quelli lì
napisałem, a ci się nie odezwali ho scritto e quelli lì non hanno risposto

Słownik polsko-rosyjski PWN

a
1 (w przeciwstawieniach zdań) а
ona pojedzie, a ja zostanę она поедет, а я останусь
2 (w przeciwstawieniach pojęć i wyrazów; w opisach wynikania lub następstwa zdarzeń bez ich przeciwstawiania) и
państwo a kościół государство и церковь
a jakże а как же / ещё бы
a jednak и всё-таки
a nawet и даже
a nuż а вдруг
a to dopiero вот ещё
a więc итак
a zresztą впрочем
a zwłaszcza и особенно
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich