nic z tego
Słownik polsko-angielski PWN
nic zaim. nothing; (w pytaniu) anything
to nic never mind
pot. być do niczego to be hopeless
nic z tego (nie uda się) it’s no use; (nie ma mowy) no way! pot.
Translatica, kierunek polsko-angielski
nic z tego zdanie;
nothing doing! potoczne, nieoficjalne;
no way! potoczne, nieoficjalne;
nic z tych rzeczy zdanie; → nothing of the kind potoczne, nieoficjalne
Słownik polsko-niemiecki PWN
czynić tun, machen
czynić kroki 〈przygotowania〉 Maßnahmen 〈Vorbereitungen〉 treffen
nie mam z tym nic do czynienia ich habe damit nichts zu tun
mówić
sprechen (o czymś über etw)
mówić z kimś j-n sprechen
czy mogę mówić z panią X? darf ich Frau X sprechen?
mówić komuś 〈zwracać się do kogoś per〉 „pan(i)” 〈„kolego”〉 j-n mit „Sie” 〈„Kollege”〉 anreden
to nic nie mówi das hat nichts zu sagen 〈besagen〉
(powiedzieć) sagen
on mówi, że... er sagt, dass...
obchodzić
(herum)gehen
przen obchodzić prawo das Gesetz umgehen
(święto) feiern
obchodzić święto 〈czyjeś urodziny〉 ein Fest 〈j-s Geburtstag〉 feiern
(dotyczyć) angehen
to mnie nic nie obchodzi das geht mich nichts an
obchodzić się z kimś 〈z czymś〉 mit j-m 〈mit etw〉 umgehen
umieć się z czymś obchodzić mit etw umzugehen wissen
Słownik polsko-włoski PWN
nic pron indef niente, nulla
nic a nic un bel niente
nic nie zrobił non ha fatto niente
nic z tego nie rozumiem non ci capisco niente
nic się nie stało non è successo niente
to nic takiego non è niente, non è un gran che
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich