nic a nic

Translatica, kierunek polsko-angielski

nic a nic przysłówek; → nothing whatsoever

Słownik polsko-niemiecki PWN

tyle so viel
tyle a tyle soundso viel
dwa razy tyle zweimal so viel
tyle samo genau so viel
tyle co (i) nic so gut wie nichts

Słownik polsko-włoski PWN

nic pron indef niente, nulla
nic a nic un bel niente
nic nie zrobił non ha fatto niente
nic z tego nie rozumiem non ci capisco niente
nic się nie stało non è successo niente
to nic takiego non è niente, non è un gran che

Słownik polsko-rosyjski PWN

nic ничто
bez niczego (bez trudności, zabiegów, formalności itp.) запросто
być do niczego никуда не годиться
do niczego ни к чему;
na nic ни к чему;
nic a nic ровным счётом ничего;
nic innego, jak не что иное, как
nie było nic (do zrobienia itp.) нечего было сделать
ktoś nie ma nic (do zrobienia itp.) кому-н. нечего сделать
nie mieć nic do rzeczy не иметь никакого отношения к делу

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich