natomiast

Słownik polsko-angielski PWN

natomiast spój. książk. (podczas gdy) while, whereas; (ale) however, but

Translatica, kierunek polsko-angielski

natomiast przysłówek; → instead
natomiast spójnik;
however;
whereas;
but;
yet;
while;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „natomiast” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

natomiast dagegen

Słownik polsko-włoski PWN

natomiast adv invece

Słownik polsko-rosyjski PWN

natomiast
1 же (stawia się na drugim miejscu)
natomiast on śpi он же спит
2 (za to) зато (stawia się na pierwszym miejscu)
nie chce iść, może natomiast pojechać не хочет идти, зато может поехать

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich