morski

Słownik polsko-angielski PWN

morski przym. (granica, klimat) maritime; (fauna, flora) marine
podróż morska sea voyage
droga ż. road; (wąska, wiejska) lane; (leśna) track; (kierunek) way; (trasa) route
drogą morską/lotniczą by sea/air
drogą lądową overland
po drodze on the way
pytać kogoś o drogę to ask sb the way
katastrofa ż. disaster
katastrofa lotnicza plane crash
katastrofa morska shipwreck
latarnia ż. lamp post
latarnia morska lighthouse
piechota ż. WOJSK infantry
piechota morska the marines
iść piechotą to go on foot
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
morski
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
morsek
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
morska
przymiotnik

Słownik polsko-niemiecki PWN

morski:
cisza morska Meeresstille f
choroba morska Seekranheit f
latarnia morska Leuchtturm m
baza f
Basis f
(podstawa) Grundlage f
baza noclegowa Übernachtungsbasis f
woj Stützpunkt m
baza morska Flottenstützpunkt m
choroba f Krankheit f
choroba morska Seekrankheit f
choroba kierowników Managerkrankheit f
pot być na chorobie im Krankenstand sein, sich krank melden
nabawić się choroby sich eine Krankheit zuziehen
flota f Flotte f
flota morska Marine f
flot czarnomorska Schwarzmeerflotte f
latarnia f Laterne f
latarnia uliczna Straßenlaterne f
latarni morska Leuchtturm m
zapalać latarnie (die) Straßenlaternen anzünden
piechota f Infanterie f
żołnierz piechoty Infanterist m
oddziały piechoty zmotoryzowanej motorisierte Infanterietruppen, Panzergrenadiere pl
piechot morska Marineinfanterie f
pot na piechotę zu Fuß
postsowiecki (postradziecki) postsowjetisch
postsowieckie arsenały broni 〈bazy morskie〉 postsowjetische Waffenarsenale 〈Flottenstützpunkte〉
zachodnia pomoc humanitarna dla republik postsowieckich die westliche Humanitätshilfe für die postsowjetischen Republiken
transport m
Transport m
(przewóz) Beförderung f
transport kontenerowy Containertransport m
koszty transportu Transportkosten pl, Transportaufwand m
środek transportu Transportmittel n
transport towarów Beförderung von Gütern, Güterbeförderung f
transport morski Beförderung auf dem Seeweg
transport kolejowy Beförderung per Schiene
samochodowy transport towarowy Güterkraftverkehr m
koszty transportu Beförderungskosten pl
ekol transport jest obciążeniem dla środowiska Transport belastet die Umwelt
trawa f Gras n
trawa morska Seegras n
mowa trawa öde Rede
przen gryźć trawę ins Gras beißen
zanieczyszczenie n
Verunreinigung f
(zabrudzenie) Verschmutzung f
ekol zanieczyszczenie środowiska naturalnego Umweltverschmutzung f
zanieczyszczenie wód Verunreinigung des Gewässers
zanieczyszczenie powietrza i obciążenie hałasem Emissionen pl
zanieczyszczenie wód morskich ropą naftową Βlpest f
zanieczyszczenie morza Verschmutzung der See
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
morski
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
morski
przymiotnik
morska autostrada

Słownik polsko-włoski PWN

morski adj marino, marittimo
transport morski trasporto marittimo
choroba f malattia f, male m
choroba zakaźna malattia infettiva
choroba morska male di mare
latarnia f lanterna f
latarnia uliczna lampione m
latarnia morska faro m
świnka f
zool świnka morska porcellino m d’India, cavia f
med orecchioni m pl

Słownik polsko-rosyjski PWN

morski
1 морской
2 (wojskowy) военно-морской
latarnia фонарь
latarnia morska маяк
żegluga судоходство
żegluga morska мореплавание
Słownik języka polskiego
Zobacz „morski” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich