magister
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
magister
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
Podobne hasła w języku polskim:
magister nauk ścisłych
stopień magistra
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
tytuł magistra
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
skończył studia z tytułem magistra inżyniera
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
of magister
przysłówek
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Magister
rzeczownik, rodzaj męski
Słownik języka polskiego
Zobacz „magister” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich