macica
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
macica
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
macica matki
macica myszy
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
macica
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
aktywność macicy
nowotwór szyjki macicy
Słownik języka polskiego
Zobacz „macica” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich