limited company
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
company
rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga

Słownik angielsko-polski PWN

limited [ˈlɪmɪtɪd Wymowa] przym. ograniczony, niewielki
BrE limited (liability) company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

LLC (limited liability company) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ltd., Ltd., L'td, (limited [company]) – (spółka) z ograniczoną odpowiedzialnością
PLC (public limited company) – publiczna spółka akcyjna
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Company
rzeczownik, rodzaj męski
Słownik języka polskiego
Zobacz „limited company” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich