lecz

Słownik polsko-angielski PWN

lecz spój. książk. but; yet książk.
leczyć cz. (lekarz) to treat; (lekarstwo) to cure

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „lecz” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

lecz
aber
(w przeczeniu) sondern
nie, ty lecz ja nicht du, sondern ich
nie tylko... lecz także... nicht nur... sondern auch...
leczyć kurieren, ärtzlich behandeln
znachor leczy wszystkie choroby der Kurpfuscher behandelt alle Krankheitsfälle
leczyć się sich kurieren (lassen)
leczyć się u lekarza sich ärztlich behandeln lassen
kto pana leczy? u kogo pan się leczy? von wem werden Sie behandelt?

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

lecz spójnik;
sondern książkowe, oficjalne;
aber książkowe, oficjalne;
doch;
allein;

Słownik polsko-włoski PWN

lecz conj ma, però, tuttavia
ładny, lecz drogi bello, però caro
leczyć v
curare (chorego, chorobę – un malato, una malattia)
, leczyć się curarsi, seguire una cura
leczyć się na serce seguire un trattamento cardiaco
leczenie n terapia, cura f

Słownik polsko-rosyjski PWN

lecz
1 но
2 (po wyrazach z przeczeniem) а
nie człowiek, lecz Bóg не человек, а Бог
leczyćz czegoś лечить от чего-н.
leczyć się na coś лечить что-н.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich