kommen

Słownik niemiecko-polski PWN

kommen* Wymowa
(s) przybywać
(zu Fuß) przychodzić
er ließ mich kommen kazał mi przyjść
wie komme ich zur ... Straße? jak dojść do ulicy...?
wie kommt es, dass... jak to się dzieje, że...
zu etw kommen dochodzić do czegoś
ums Leben kommen stracić życie
zum Vorschein kommen wyjść na jaw, okazać się
kommend przyszły
Spur Wymowa f ślad m
auf die Spur kommen wpaść na ślad
j-m auf die Spur kommen wyśledzić kogoś
Tour [tu:r Wymowa] f mech obrót, rozmach m
przen auf Touren kommen rozkręcić się, nabrać rozpędu
die Konjunktur ist auf Touren gekommen koniunktura jest (znów) na wysokich obrotach
Unglück Wymowa n nieszczęście n
ins Unglück kommen popaść w nieszczęście
Unglück kommt selten allein nieszczęścia chodzą w parze
Verständigung Wymowa f
zawiadomienie n (von etw o czymś)
porozumienie n, ugoda f
eine Verständigung erzielen osiągnąć porozumienie
zu einer Verständigung kommen dojść do porozumienia 〈ugody〉
die Gegner kamen endlich zu einer Verständigung przeciwnicy 〈strony przeciwne〉 doszli 〈doszły〉 wreszcie do (jakiegoś) porozumienia
vorkommen* Wymowa
(s) zachodzić, zdarzać się
das kommt selten vor to się rzadko zdarza
(scheinen) wydawać się
die Dame kommt mir bekannt vor... wydaje się, że znam (już) tę panią...
zugute Wymowa:
zugute kommen wychodzić na dobre
das kommt uns 〈niemandem〉 zugute to wychodzi nam 〈nie wychodzi nikomu〉 na dobre
ankommen* Wymowa
(s) przybywać, przychodzić
(Auto) przyjeżdżać
(Flugzeug) przylatywać
die Post 〈Korrespondenz〉 ist angekommen poczta 〈korespondencja〉 nadeszła
es kommt mir (nicht) darauf an (nie) chodzi mi o to
anstatt Wymowa zamiast
anstatt des Buches kaufte ich ihr Blumen zamiast książki kupiłem jej kwiaty
anstatt seiner komme ich przychodzę zamiast niego
aus Wymowa z, ze
aus diesem Grunde z tego powodu
aus Holz z drzewa
von hier aus stąd
aus der Mode kommen wychodzić z mody
pot er ist aus nie ma go, wyszedł
auskommen* Wymowa (s) wyjść, wychodzić
mit etw auskommen wyżyć z czegoś
ohne dies 〈Geld〉 kommt man einfach nicht aus bez tego 〈pieniędzy〉 nie da rady
Ausschreitung Wymowa f
wykroczenie n
(Exzess) eksces, wybryk m
Ausschreitungen gegen j-n 〈etw〉 begehen dopuszczać się wykroczeń przeciw komuś 〈czemuś〉
es kommt zu groben Ausschreitungen dochodzi do brutalnych wybryków 〈ekscesów〉
bald Wymowa wkrótce, wnet
bald so, bald so raz tak, raz tak 〈inaczej〉
komm bald zurück! wracaj natychmiast!
da Wymowa
tu, oto; tam
wer ist da? kto tu jest?
wer da ? kto tam?
es ist da, wo die Grenzen zusammenlaufen to jest tam 〈w tym miejscu〉, gdzie zbiegają się granice
da und dort tu i tam
(weil) ponieważ
da er krank war, konnte er nicht kommen ponieważ był chory, nie mógł przyjść
endlich Wymowa wreszcie, nareszcie
komm doch endlich! chodźże wreszcie!
Fluss Wymowa m rzeka f
przen in Fluss kommen ożywi(a)ć się, nabierać (żywszego) tempa
geradeaus Wymowa prosto (przed siebie)
wie komme ich bitte zum Bahnhof? – immer geradeaus! przepraszam, jak dojść do dworca? – cały czas prosto (tą ulicą)
hinaus Wymowa na zewnątrz
das kommt auf eins hinaus to na jedno wychodzi
hoffentlich Wymowa:
hoffentlich kommen wir nicht zu spät mam nadzieję, że się nie spóźnimy
Idee Wymowa f
idea, myśl f, pomysł m
auf eine Idee kommen 〈verfallen〉 wpaść na myśl 〈pomysł〉
es fehlt (nicht) an Ideen (nie) brak pomysłów
(Vorstellung) pojęcie n
moderne 〈überholte〉 Ideen nowoczesne 〈przestarzałe〉 pojęcia
pot odrobinka f, ciut
eine Idee Zucker 〈zu süß〉 odrobinka cukru 〈ciut za słodki〉
Słownik języka polskiego
Zobacz „kommen” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich