jaki

Słownik polsko-angielski PWN

jaki zaim. (w pytaniach) what; (w zdaniach względnych) which, that
jak
1 zaim. how
jak ona wygląda? what does she look like?
pot. jak to!? what do you mean?!, how come?
2 spój. (porównanie) like, as; (w dopowiedzeniach) as
B jak Barbara B for Barbara
taki (sam) jak... the same as...
jak gdyby as if, as though
jak również as well as
3 przysł.
jak najkrótszy the shortest possible
jako przyim. as
jako taki as such
pot. jako tako (czuć się) so-so pot.

Translatica, kierunek polsko-angielski

jaki zaimek przymiotny;
what;
which;
any;
that;
some;
jaki czas rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → what time

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „jaki” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

jaki
(co za) was für ein
jaka pani? was für eine Frau?
(który) welcher
jakie filmy podobają ci się najbardziej? welche Filme gefallen dir am meisten?
w jaki sposób? auf welche Weise?
jak
wie
jak długo? wie lange?
jak najprędzej möglichst schnell
jak największy möglichst groß
jak bądź irgendwie
(gdy) als, wenn
jak szef się o tym dowiedział... als der Chef es erfahren hat...
jako als
jako dziecko 〈twój przyjaciel〉 als Kind 〈dein Freund〉

Słownik polsko-włoski PWN

jaki
1. adj
(w pytaniach) che, quale
(w wykrzyknikach) come, quanto (+ przymiotnik), che (+ rzeczownik)
jaki ładny! com’e carino!
jaki jesteś miły! come sei gentile!
jaki to problem? qual’è il problema?
jaka nuda! che noia!
2. adj indef
jaki bądź qualsiasi, qualunque
wezmę byle jaką pracę prendo qualsiasi lavoro
ta praca jest byle jaka è un lavoro da poco
3. pron che
owoce, jakie kupiłeś la frutta che hai comprato
jaki ojciec, taki syn tale padre, tale figlio
jako conj come, da
przychodzę jako przyjaciel/ambasador vengo da amico/come ambasciatore
jako dyrektor muszę powiedzieć, że... in quanto direttore devo dire che...
jako tako così così
jako że siccome, poiché
jak
1. adv
come
jak zawsze come sempre
jak to jest, że... com’è che...
jak to się robi? come si fa?
jak to się stało, że przyszedłeś? come mai sei venuto?
jak to? come mai?
jak to! ma come
(w wyrażeniach)
jak gdyby come se
jak gdyby nigdy nic come se niente fosse
czuj się jak u siebie fai come se fossi a casa tua
zrób tak jak on fa come lui
jest tak, jak mówiłeś è come hai detto tu
2. conj
(gdy) come, appena
jak tylko przyjedziesz, zadzwoń appena arrivi, telefona
(jeśli) se
jak będzie jakiś problem, zadzwoń chiama se c’è qualche problema
(w porównaniach) come, quanto
blady jak płótno pallido come un cencio
jest biedny jak ja è povero come me
3. part
jak najszybciej il più presto possibile
jak najlepiej/najgorzej il meglio/peggio possibile
(w wykrzyknikach)
jak dobrze! che fortuna!
jak to miło z twojej strony! come sei gentile!
jak fajnie! che bello!
jak tu przyjemnie! come si sta bene qui!

Słownik polsko-rosyjski PWN

jaki
1 какой
2 (ten, który) который
jaki jest (w pytaniu o jakość, cechy szczególne) каков
jaka szkoda (szkoda; szkoda, że...) как жаль
jako
1 как
2 (w wyrażeniach oznaczających czyjeś stanowisko, zawód, kolejność w czymś)tłumaczy się narzędnikiem
pracuje jako listonosz он работает почтальоном
wyjechał jako dziecko уехал ребёнком
przyszła jako pierwsza пришла первой
jako tako
1 как-нибудь
2 (tak sobie) так себе
jako że так как
jak
1 как
2 (kiedy) когда
3 (jeżeli) если
jak gdyby как будто
jak na для
jak też как и
zarówno ..., jak i ... как ..., так и ...
zarówno dorośli, jak i dzieci как взрослые, так и дети

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „jaki” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Synonimy

jaki (pytajne)
jaki (emocjonalne)
jaki (nieokreślone) pot.
jaki (kilometr) pot.
byle jaki (zły)
byle jaki (obojętnie jaki)
jaki by nie (był) pot.
jak (porównawcze)
jak (zakresowe) pot.
jak (czasowe)
jak (warunkowe)
jak (odkąd) pot.
jak (wnioskujące) pot.
jak (w jaki sposób)
byle jak (zrobić coś)
byle jak (czuć się)
jak by nie (postąpił) pot.
jak cię mogę (przysłówek) pot.
jak cię mogę (przymiotnik) pot.
jak długo (względne)
jak długo (pytajne)
jak leci (kupować, czytać) pot.
jak leci (powitanie) pot.
jak najbardziej (przysłówek)
jak popadnie (w dowolny sposób) pot.
jak popadnie (w dowolnej kolejności) pot.
jak się patrzy (przymiotnik) pot.
jak się patrzy (przysłówek) pot.
jak świnia (pijany) pot.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich