jak by nie było

Słownik polsko-rosyjski PWN

nic ничто
bez niczego (bez trudności, zabiegów, formalności itp.) запросто
być do niczego никуда не годиться
do niczego ни к чему;
na nic ни к чему;
nic a nic ровным счётом ничего;
nic innego, jak не что иное, как
nie było nic (do zrobienia itp.) нечего было сделать
ktoś nie ma nic (do zrobienia itp.) кому-н. нечего сделать
nie mieć nic do rzeczy не иметь никакого отношения к делу
czuć
1 чувствовать [-уст-]
2 (odczuwać dotyk itp.) ощущать
czuć jest, czuć (pachnie czymś, coś) пахнет чем-н.;
czuć było (pachniało) пахло
czuć się чувствовать себя;
czuć się jak u siebie w domu чувствовать себя как дома
nie czuć się na siłach быть не в силах

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich