jagoda
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
jagoda
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
jagoda jałowca
jagoda ostrokrzewu
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
jagoda
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
jagoda letnia
jagoda ogromna
Słownik języka polskiego
Zobacz „jagoda” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich