jacht
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
jacht
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
jacht lodowy
jacht luksusowy
Słownik języka polskiego
Zobacz „jacht” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich