idiotyczny
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
idiotyczny
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
idiotyczny pomysł
Słownik języka polskiego
Zobacz „idiotyczny” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich