ich
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
ich
zaimek
Podobne hasła w języku polskim:
oni
zaimek
one
zaimek
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ich
zaimek
, Ihr
, ihr
Podobne hasła w języku polskim:
oni
zaimek
one
zaimek

Materiały gramatyczne

He’s one of the Don Juans of this world.
Prawdziwy z niego donżuan.
In one go.
Za jednym zamachem.
(It’s) No go.
Nie da rady.
She’s always on the go.
Jest bez przerwy w ruchu.
Time hung heavy on his hands.
Czas mu się dłużył.
To take one day at a time.
Nie robić dalekosiężnych planów, żyć dniem dzisiejszym.
We have several different projects on the go at the moment.
Pracujemy obecnie nad kilkoma projektami.
From the word go.
Od (samego) początku.
Here’s one for the book!
To warto zapamiętać!
It’s one of those days!
To jeden z tych (okropnych) dni!
Not on your life!
Za nic w świecie!
The smart money is on X.
Zdaniem ekspertów X to dobra lokata.
To be on top of the world.
Być w siódmym niebie, być wniebowziętym.
To make a go of sth.
Rozkręcić interes.
To set the world on fire.
Zadziwić wszystkich.
To watch the world go by.
Obserwować, co się dzieje.

I have little regard for him.
Nie cenię go.

I have a low opinion of him.
Jestem o nim nie najlepszego zdania.

If you ask me I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz znać moje zdanie — zaproś ich wszystkich razem.

If you want my advice, I would invite them all at once.
Jeżeli chcesz mojej rady — zaproś ich wszystkich razem.

They were wrong to dismiss him.
Zwolnili go niesłusznie.

They should not have dismissed him.
Nie powinni go byli zwalniać.

In view of his uncooperative attitude I am not giving him any more work.
Ze względu na okazywany przez niego brak chęci współpracy nie zatrudnię go więcej.

afisz
jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz pot., przysł.
don’t make wild claims if you don’t know what you’re about pot.
diab
nie taki diabeł straszny (jak go malują)
the devil’s not so black as he’s painted
He will have it that...
Nie dociera do niego, że...
His past is an open book.
Jego przeszłość nie skrywa żadnych tajemnic.
hop
nie mów hop, póki nie przeskoczysz
don’t count your chickens before they’re hatched
I wouldn’t give him the time of day.
Nie podałbym mu ręki.
kóz
żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała
≈ look before you leap

To my mind, further legislation is not the answer.
Moim zdaniem nowe ustawy nic tu nie pomogą.

As I see it, further legislation is not the answer.
Według mnie nowe ustawy nic tu nie pomogą.

I completely disagree with what you say.
Zupełnie się z tym, co powiedziałeś, nie zgadzam.

I cannot accept your view.
Nie mogę przyjąć Twego stanowiska.

Under no circumstances must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków pod żadnym pozorem nie wolno pić alkoholu.

On no account must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków w żadnym wypadku nie wolno pić alkoholu.

Do you think she really intended to encourage him? – Yes, she had every intention of leading him on.
Czy sądzisz, że naprawdę chciała go skokietować? — Tak, miała (szczery) zamiar go uwieść.

Challenging his position was the wrong thing to do, even though it seemed the right thing at the time.
Sprzeciwianie się mu nie było właściwe, choć wtedy wydawało się słuszne.

[fml] We regret to have to inform you that we no longer stock this item.
[fml] Z żalem informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

[fml] To our regret we must inform you that we no longer stock this item.
[fml] Z przykrością zawiadamiamy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

My advice would be not to go.
Nie radzę Ci tam chodzić.

I would advise you not to go.
Radzę Ci tam nie iść.

Under no circumstances let him have the money.
Pod żadnym pozorem nie dawaj mu tych pieniędzy.

rejest
co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr
≈ let bygones be bygones
She is a closed book to me.
Zupełnie nie potrafię jej rozgryźć.

I’m not sure whether he will come.
Nie jestem pewien, czy przyjdzie.

I cannot say with any certainty whether he will come.
Nie mogę powiedzieć, czy przyjdzie.

It is undeniable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

It is indisputable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

You must understand that I have had no time to prepare a speech.
Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

He was thunderstruck when he discovered his best friend had tricked him.
Był wstrząśnięty, gdy dowiedział się, że oszukał go najlepszy przyjaciel.

He was flabbergasted when he discovered his best friend had tricked him.
Był porażony, gdy dowiedział się, że oszukał go najlepszy przyjaciel.

The failure of the project was a bitter disappointment for him.
Niepowodzenie projektu było dla niego dużym rozczarowaniem.

The failure of the project was a heavy blow for him.
Niepowodzenie projektu było dla niego ciężkim ciosem.

zły
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
every cloud has a silver lining

[infml] I hate this music.
Nienawidzę takiej muzyki.

[infml] I can’t stand this music.
Nie znoszę takiej muzyki.

This is just what I don’t want.
Tego właśnie nie chciałem.

chcąc
dla chcącego nie ma nic trudnego
where there’s a will there’s a way
cudz
cudze chwalicie, swego nie znacie
the grass is always greener on the other side of the fence
diab
gdzie diabeł nie może, tam babę pośle
≈ where the Devil can’t go himself, he’ll send a woman
Do as you would be done by.
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło.
dog
jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził
there’s not a man living who can please everyone
dr
wstąpił do piekieł, po drodze mu było
≈ he couldn’t have gone a longer way round
dzban
póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie
the pitcher went once too often to the well
dziad
nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku, dziadek się śmiał i tak samo miał
≈ you’ll be laughing on the other side of your face when the same thing happens to you
dzie
dzieci i ryby głosu nie mają
children should be seen and not heard
gąb
pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki
≈ there’s no such thing as a free lunch
gi
nic w przyrodzie nie ginie
≈ things don’t just disappear
Give me classical music/the Mediterranean climate every time!
Nie ma (to) jak muzyka klasyczna/klimat śródziemnomorski!
głup
głupich nie sieją, sami się rodzą
there’s a sucker a. one born every minute
goś
gość nie w porę gorszy Tatarzyna
≈ there’s nothing worse than a guest turning up at the wrong time
jeżeli góra nie chce przyjść do Mahometa, to Mahomet musi iść do góry
if the mountain won’t come to Mohammed, Mohammed must go to the mountain
He thinks the world owes him a living.
Uważa, że świat jest mu coś winien.
I can read her like a book, she is (like) an open book to me.
Czytam w niej jak w otwartej książce.
It doesn’t do to be late.
Nie wypada się spóźniać.
It’s not the end of the world.
To jeszcze nie koniec świata.
It was all I could do not to burst out laughing.
Ledwo się powstrzymałem, żeby nie parsknąć śmiechem.
I’ve got no time for pessimists/that sort of attitude.
Nie znoszę pesymistów/takiego podejścia.
jak
jak ty komu, tak on tobie
you get what you deserve
kol
nie ma róży bez kolców
there is no rose without a thorn

We would like to say how sorry we are.
Nie znajdujemy słów, żeby wyrazić nasz żal z powodu śmierci...

ko
darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
don’t a. never look a gift horse in the mouth
kraj
tak krawiec kraje, jak (mu) materii staje
cut your coat according to your cloth
kuchar
gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść
too many cooks spoil the broth
l
im dalej w las, tym więcej drzew
the more you get into it, the more complicated it becomes
lewic
nie wie lewica, co czyni prawica
the left hand doesn’t know what the right hand is doing
lich
licho nie śpi
you never know what might happen
mlek
nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem
(it’s) no use a. no good crying over spilt milk
Not to give sb the time of day.
Nie kłaniać się komuś.

[infml] I’m afraid I can’t come to see you as arranged at Christmas. I have broken my leg.
Przykro mi, ale nie mogę Was odwiedzić na Boże Narodzenie. Złamałem nogę.

It is a great disappointment to me.
Bardzo żałuję.

I shall really miss seeing you.
Wielka szkoda, że Was nie zobaczę.

My feelings are evidently of no importance to you.
Najwyraźniej nic Cię nie obchodzi, co sądzę na ten temat.

His reaction to the proposal was quite unexpected.
Nikt się nie spodziewał, że tak zareaguje na tę propozycję.

The results of the investigation do not bear out your claims.
Wyniki badań nie potwierdzają Pańskich twierdzeń.

The results of the investigation do not corroborate your claims.
Wyniki badań są niezgodne z Pańskimi twierdzeniami.

[infml] Jim and I cannot thank you enough for helping us out.
[infml] Kuba i ja nie wiemy, jak Ci dziękować za pomoc.

[infml] Many thanks for the invitation to dinner. I’d love to come and I’m really looking forward to it.
[infml] Bardzo dziękuję za zaproszenie na kolację. Z wielką chęcią przyjdę i już nie mogę się doczekać

[fml] Richard Edwards has (great) pleasure in accepting Susan Stewart’s kind invitation to dinner.
[fml] Z wielką przyjemnością przyjmuję Pani zaproszenie na kolację.

[fml] Richard Edwards (greatly) regrets he is unable to accept Mr and Mrs David Banks’ kind invitation to the wedding of their daughter.
[fml] Z wielką przykrością zawiadamiam, że nie mogę niestety przyjąć Państwa zaproszenia na ślub córki.

[fml] Richard Edwards thanks for their kind invitation to..., which he regrets he is unable to accept (due to a previous engagement).
[fml] Uprzejmie dziękuję za Państwa zaproszenie na..., z którego jednak nie będę mógł skorzystać (z powodu wcześniejszych zobowiązań).

[fml] Richard Edwards thanks for his kind invitation to..., which he has pleasure in accepting.
[fml] Uprzejmie dziękuję za Pana zaproszenie na..., które z przyjemnością przyjmuję.

[infml] Many thanks for the invitation to your party. Unfortunately I can’t come because...
[infml] Bardzo dziękuję za zaproszenie na przyjęcie. Niestety, nie mogę przyjść, gdyż...

He was forced by the thieves to open the safe.
Złodzieje zmusili go do otwarcia sejfu.

Do I really have to come now?
Czy na prawdę muszę przyjść teraz?

Surely I don’t have to come now?
Z pewnością nie jest konieczne abym przyszedł teraz?

prac
bez pracy nie ma kołaczy
no work, no pay

I would like to be a pilot, but my health is not good enough.
Chciałbym zostać pilotem, ale nie mogę ze względu na stan zdrowia.

She has set her heart on studying archaeology.
Marzeniem jej życia są studia archeologiczne.

She wants above all else to study archaeology.
Ponad wszystko pragnie studiować archeologię.

[infml] I mean to make him confess, come what may.
[infml] Niech się dzieje, co chce — mam zamiar skłonić go do przyznania się.

His object is to build a factory here.
Jego celem jest zbudowanie tu fabryki.

I have no intention of dismissing you.
Nie mam zamiaru Cię zwalniać.

I don’t wish to seem inquisitive, but I’d love to know where you bought that dress.
Nie chciałabym być wścibska, ale gdzie kupiłaś tę sukienkę?

Let us know your new address.
Nie zapomnij podać nam nowego adresu.

May I ask you why you no longer want the goods?
Czy wolno mi spytać, dlaczego nie chce Pan już zamówionych artykułów?

Słownik języka polskiego
Zobacz „ich” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich