haczyk
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
haczyk
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
haczyk i
cienki haczyk
Słownik języka polskiego
Zobacz „haczyk” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich