gemeinsam

Słownik niemiecko-polski PWN

gemeinsam Wymowa wspólny
Europa Wymowa n Europa f
neues 〈gemeinsames, (des)integriertes〉 Europa nowa 〈wspólna, z(dez)integrowana〉 Europa
neues Europa bauen 〈integrieren〉 budować 〈integrować〉 nową Europę
Markt Wymowa m
targ m
jarmark m
(Marktplatz) rynek m
(Warenverkehr) obrót towarami, rynek m (regionalny, światowy)
offener Markt wolny rynek
schwarzer Markt czarny rynek;
polit der Gemeinsame Markt Wspólny Rynek
auf den Markt gehen pójść na targ
den europäischen Markt erschließen wejść na 〈zdobyć〉 rynek europejski
den Markt für auslandische Produkte öffnen otworzyć rynek dla produktów zagranicznych
Βffnung Wymowa f
otwór m
dziura f
otwarcie n
die Βffnung zum Westen otwarcie na Zachód
die Βffnung des Gemeinsamen Marktes für Osteuropa otwarcie Wspólnego Rynku dla wschodniej Europy
Słownik języka polskiego
Zobacz „gemeinsam” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich