geben

Słownik niemiecko-polski PWN

geben* Wymowa dawać
was wird im Theater gegeben? co grają w teatrze?
zu verstehen geben dać do zrozumienia
es gibt jest, są
was gibt es Neues? co nowego, co słychać?
Acht geben* Wymowa uważać (auf j-n na kogoś)
Kommentar Wymowa m komentarz m, objaśnienie n
zu etw Kommentar geben skomentować coś
er wollte dazu keinen Kommentar geben on nie chciał tego skomentować 〈zinterpretować〉
das bedarf keines Kommentars! to nie wymaga komentarza!
Kommentar überflüssig! komentarz zbędny!
Antwort Wymowa f odpowiedź f
eine ausweichende 〈abschlägige〉 Antwort odpowiedź wymijająca 〈odmowna〉
gib Antwort! no mów! odpowiedz!
Auftrag Wymowa m
zlecenie n
zamówienie n
einen Auftrag auf etw (A) geben 〈erteilen〉 dać zamówienie 〈zlecenie〉 na coś
einen Auftrag widerrufen odwołać zlecenie
Auskunft Wymowa f
informacja, wiadomość f
über etw Auskunft geben informować o czymś
Auskunft erteilen udzielić informacji
(Stelle) informacja f (punkt informacyjny)
Autogramm Wymowa n autograf m
Autogramme geben 〈sammeln〉 roz/dawać 〈zbierać〉 autografy
Ball Wymowa m
piłka f
Ball spielen grać w piłkę
(Tanzvergnügen) bal m
einen Ball geben wydać 〈urządzić〉 bal
auf den Ball gehen iść 〈pójść〉 na bal
dividieren Wymowa dzielić
mat 10 dividiert durch 2 gibt 5 10 podzielone przez 2 równa się 5
Erlaubnis Wymowa f pozwolenie n
j-m die Erlaubnis geben, etw zu tun dać komuś pozwolenie, aby coś zrobił
um Erlaubnis bitten prosić o pozwolenie
Garantie Wymowa f gwarancja f
3-Jahres-Garantie trzyletnia gwarancja
eine Garantie für etw geben 〈gewähren〉 dać gwarancję 〈udzielić gwarancji〉 na coś
wir übernehmen volle Garantie für... udzielamy pełnej gwarancji na...
Gas Wymowa n gaz m
pot Gas geben (do)dać gazu
Hupzeichen Wymowa n :
auto Hupzeichen geben zatrąbić, dać sygnał dźwiękowy
Information Wymowa f
informacja, wiadomość f (über j-n, etw o kimś, czymś)
falsche 〈verlässliche〉 Informationen fałszywe 〈wiarygodne〉 informacje
eine Information geben 〈erhalten, weitergeben〉 dać 〈otrzymać, przekazać〉 informację
(Auskunftsstelle) informacja f, biuro informacji
Kino Wymowa n kino n
ins Kino gehen pójść do kina
was wird heute im Kino gegeben? co dziś wyświetlają 〈pot grają〉 w kinie?
Kredit Wymowa m kredyt m
auf Kredit kaufen kupować na kredyt
Kredit geben 〈gewähren〉 udzielić kredytu
Kredit tilgen umorzyć kredyt;
przen Kredit genießen cieszyć się zaufaniem
Kuchen Wymowa m ciast(k)o n
einen Kuchen backen 〈in die Form geben〉 piec 〈włożyć do foremki〉 ciasto
Kuss Wymowa m pocałunek, całus m
ein Kuss auf die Hand pocałunek w rękę
j-m einen Kuss geben dać całusa komuś, ucałować kogoś
Mühe Wymowa f trud m, fatyga f
sich Mühe geben, etw zu tun zadawać sobie trud zrobienia czegoś 〈żeby coś zrobić〉
Nachhilfe(stunde) Wymowa f pomoc f (w nauce)
Nachhilfestunden geben udzielać korepetycji
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
geben
czasownik, irregular
Podobne hasła w języku niemieckim:
Geben
rzeczownik, rodzaj nijaki
abgeben
czasownik, irregular
Słownik języka polskiego
Zobacz „geben” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich