gadatliwy
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
gadatliwy
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
być gadatliwym i niedyskretnym
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
gadatliwy
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
nadawał od rana do wieczora, taki był gadatliwy
Słownik języka polskiego
Zobacz „gadatliwy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich